Pgør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LLØØRRDDAAGG 3 3. O. OKTKOTBOEBRE 2R0 125015

BLÅ BOG Lars Født: Bopæl: Ud­dan­nel­se: Træ­n­er­kar­ri­e­re: 1998- 2000: 2000- 2001: 2001- 2003: 2004- 2005: 2006- 2007: 2007: 2008- 2009: 2009- 2010: 2011- 2015: 2015-

TWIT­TER- KON­GEN

Lars

’ An­ders

Poul­sen ??? Und­la­der rødt kort til Gisla­son, der­eft er bil­ligt straff e. Skal han døm­me i Kbh??’

sank­tions­ud­må­lin­gen fandt DBUs di­sci­pli­næ­rin­stans det skær­pen­de, at Lars Søn­der­gaard i su­per­liga­kam­pen Sønderjyske- Randers FC 30. au­gust 2014 var ble­vet bort­vist for ’ for­nær­men­de og upas­sen­de sprog mod dom­mer­trio­en.’

Ved

Søn­der­gaard 5. april 1956 ( 56 år) Gug ( for­stad til Aal­borg)

fol­ke­sko­le­læ­rer AaB ( as­si­stent for Hans Ba­cke) Red Bull Salz­burg ( as­si­stent) Red Bull Salz­burg ( ch­eft ræ­ner) Au­stria Wi­en ( as­si­stent) Gra­zer AK ( ch­eft ræ­ner) Wa­ck­er Tirol Inns­bruck ( ch­eft ræ­ner) Red Bull Ju­ni­or Salz­burg ( ch­eft ræ­ner) Vi­borg FF ( ch­eft ræ­ner) Sønderjyske ( ch­eft ræ­ner) : AaB ( ch­eft ræ­ner)

Søn­der­gaard fi k i sid­ste sæ­son to spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne, for­di han på Twit­ter hav­de kom­men­te­ret dom­mer An­ders Poul­sens præ­sta­tion i en su­per­liga­kamp mel­lem FC København og Randers FC så­le­des:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.