Se­re­na Wil­li­ams klar til Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HUN KOM­MER Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

Dan­ske ten­nis­fans kan ån­de let­tet op, for nu skul­le det væ­re sik­kert og vist. Showkam­pen mel­lem Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Se­re­na Wil­li­ams spil­les som plan­lagt i Jy­ske Bank Boxen 26. novem­ber.

Se­re­na Wil­li­ams har åbent er­klæ­ret, at hun ef­ter skuf­fel­sen i US Open ik­ke føl­te sig mo­ti­ve­ret til at spil­le fle­re tur­ne­rin­ger i år, men nu kan ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i f. re­k­la­me, Mads H. Fre­de­rik­sen, med­dele, at den ame­ri­kan­ske su­per­stjer­ne gør en und­ta­gel­se. Han for­kla­rer at hen­des næ­re ven­skab til Woz­ni­a­cki har væ­ret en med­vir­ken­de fak­tor til, at hun stil­ler op til kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.