’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mar­cel Kit­tel

Når alt kom­mer til alt var det ik­ke mu­ligt for os at bli­ve eni­ge om de­fi­ni­tio­nen på vo­res mål. Jeg har der­for be­slut­tet mig for at skif­te hold

Tou­ren fra skær­men på grund af en virus, der svæk­ke­de for­be­re­del­ser­ne til eta­pe­lø­bet i Frankrig, men næ­ste år kan vi alt­så med stor sand­syn­lig­hed få ham at se i Qui­ck­Step- trøj­en. Spørgs­må­let er så, om det bli­ver un­der Bri­an Holms vin­ger. Dan­ske­ren har væ­ret ryg­tet til Ca­ven­dish’ syd­afri­kan­ske hold og med­del­te for ny­lig til BT, at han sta­dig ik­ke er ble­vet klogere an­gå­en­de hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.