Randers til tops i Da­me­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I gårs­da­gens op­gør i Boxer Da­me­liga­en vandt Randers HK med 28- 25 over Sil­ke­borgVo­el ef­ter 13- 13 ved pau­sen. Ran­d­ru­si­a­ner­ne be­gynd­te op­gø­ret bedst, men Sil­ke­borg- Vo­el kom godt igen, og i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg var hjem­me­hol­det end­da for­an 16- 14. Der­ef­ter fik gæ­ster­ne dog gang i målscor­in­gen og i slut­nin­gen af op­gø­ret trak de fra. Sil­ke­borg- Vo­el hav­de kam­pens top­sco­rer i skik­kel­se af play­ma­ke­ren So­fie Bæk, som la­ve­de seks mål. Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Randers HK er ny num­mer et i Boxer Da­me­liga­en, og hol­det er sam­men med Team Es­b­jerg ene om at væ­re ube­sej­ret. Hos her­rer­ne gjor­de Nordsjælland Hånd­bold en god fi­gur, da de var på be­søg i Aal­borg. Selv­om de fle­re gan­ge var for­an, vandt Aal­borg op­gø­ret med 27- 25. Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Aal­borg Hånd­bold avan­ce­rer til tred­je­plad­sen i Boxer Herreligaen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.