To ke­ny­a­ne­re ta­get for do­ping

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der ven­ter lange ka­ran­tæ­ner for do­ping­brug til to ke­ny­an­ske lø­be­re. Do­pings­a­ger­ne kan fø­jes til ræk­ken af fle­re lø­be­re fra Ke­nya. I går modt­og den 21- åri­ge 800- me­ter lø­ber Agatha Je­ru­to og den 26- åri­ge ma­ra­ton­lø­ber Jo­sep­hine Jepko­rir do­ping­dom­me på hen­holds­vis fi­re og to år. Beg­ge er te­stet po­si­ti­ve for brug af ana­bol­ske ste­roi­der. Det skri­ver det fran­ske nyheds­bu­reau AFP i føl­ge DR. Sam­ti­dig med dom­me­ne til de to lø­be­re af­ven­ter to an­dre ke­ny­an­ske at­le­ter de­res skæb­ne, ef­ter de har af­le­ve­ret po­si­ti­ve do­ping­test. Det dre­jer sig om hæk­ke­lø­be­ren Koki Ma­nun­ga og 400 me­ter­lø­be­ren Joy­ce Za­kary.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.