Froo­mes prø­ver gem­mes i 10 år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cy­kel­spor­tens kon­trol­or­ga­ner vil gem­me blod- og urin­prø­ver fra top fem i Tour de Fran­ce i 10 år.

Da Chris Froo­me i som­mer smadre­de al mod­stand i Tour- fel­tet, ske­te det med en styr­ke og fart, der fik ad­var­sels­lam­per­ne til at blin­ke hos bri­tens vær­ste kri­ti­ke­re. Trods tal­ri­ge do­ping­test er Chris Froo­me dog al­drig ble­vet ta­get. Al­li­ge­vel må Froo­me nu kon­sta­te­re, at cy­kel­spor­tens kon­trol­or­ga­ner har fun­det det nød­ven­digt at op­be­va­re blo­dog urin­prø­ver fra ham og de øv­ri­ge fra top fem i årets Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.