1,94

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chel­sea har haft me­re end svært ved at hol­de mod­stan­de­ren fra scor­in­ger i den­ne sæ­son, og det er i sa­gens na­tur ik­ke ble­vet bed­re af, at Thi­baut Cour­tois er ble­vet ska­det. Godt nok er Die­go Cos­ta i ka­ran­tæ­ne, men hol­det har sco­ret gan­ske pænt i de kam­pe, hvor han har sid­det uden­for, og man mø­der et Sout­hamp­ton- hold, der hel­ler ik­ke kan få de­fen­si­ven til at fun­ge­re. Folk som må­l­mand Fra­ser For­ster og for­sva­re­ren Fl­o­ri­an Gar­dos mang­ler, og der har og­så væ­ret pænt med mål i de ind­byr­des op­gør, så gå eft er mini­mum tre mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.