Bat­bout ( ma­rok­kansk flad­brød) Gril­le­de as­p­ar­ges med ka­per­svi­nai­g­ret­te

BT - - MAD - 8- 10 styk 6- 8 per­so­ner Vi­nai­g­ret­te

Flad­brø­d­et er et dej­lig nemt og an­ven­de­ligt al­ter­na­tiv til al­le de for­skel­li­ge sur­dejs­brød, man kan få nu om stun­der. Ik­ke at der er no­get i vej­en med sur­dejs­brød; det her har ba­re en skøn syd­land­sk smag over sig, når det bli­ver gril­let på en varm pan­de. • 20 g gær • 2 dl lun­kent vand • 1 tsk havsalt • 1 tsk suk­ker • 300 g hve­de­mel • 200 g se­mo­li­na­mel Op­løs gæ­ren i van­det, og til­sæt salt, suk­ker, hve­de- og se­mo­li­na­mel. Hæld blan­din­gen ud på bor­det, ælt det godt, og til­sæt me­re vand, ind­til dej­en sam­ler sig og li­ge net­op slip­per bor­det.

Lad dej­en hæ­ve til­dæk­ket og lunt i 20 mi­nut­ter. Del dej­en i små bol­de ( fra bord­ten­nis- til ten­nis­bold­stør­rel­se, alt ef­ter hvor store du øn­sker flad­brø­d­e­ne), og lad dem hvi­le til­dæk­ket et lunt sted i yder­li­ge­re 5 mi­nut­ter.

Rul bol­de­ne fla­de som pan­de­ka­ger i 2- 3 mm tyk­kel­se, og lad dem hæ­ve i 10 mi­nut­ter me­re.

Steg brø­d­e­ne i et par mi­nut­ter på en me­get varm pan­de uden fedt­stof. Brø­d­e­ne skal hæ­ve op, så­le­des at de bli­ver hu­le in­de­ni. Vend dem jævn­ligt, så de ik­ke bræn­der på. Jeg el­sker ka­pers! Til stort set alt. De fungerer rig­tig godt i vi­nai­g­ret­te el­ler ba­re som et syr­ligt- salt drys på fisk og grønt­sa­ger. Her er det gril­le­de as­p­ar­ges, der får en ka­per­s­tur, og det kan de godt li­de. Ret­ten er per­fekt til en varm for­som­mer­af­ten, når as­p­ar­ge­se­ne er i sæ­son. El­lers kan man og­så sag­tens bru­ge grøn­ne bøn­ner el­ler så­gar for­årsløg, som bli­ver dej­li­ge, når du gril­ler dem. • 500 g grøn­ne as­p­ar­ges • oli­veno­lie • 1 dl god oli­veno­lie • 50 gram ka­pers, dræ­ne­de • ½ - 1 ci­tron, kun saf­ten • en hånd­fuld bred­bla­det per­sil­le, frisk­hak­ket • 1 lil­le rød­løg, fint­hak­ket • havsalt og pe­ber • 10 mod­ne cher­ryto­ma­ter Knæk den hår­de, træ­e­de en­de af as­p­ar­ge­se­ne. Vend as­p­ar­ge­se­ne i lidt oli­veno­lie, og grill dem på en me­get varm grill­pan­de, en grill el­ler en al­min­de­lig pan­de. De skal sta­dig ha­ve no­get bid, når du ser­ve­rer dem.

Vi­nai­g­ret­te: Pisk al­le in­gre­di­en­ser­ne sam­men i en skål på nær to­ma­ter­ne. Smag til ef­ter be­hag. Til­sæt to­ma­ter­ne, og lad det he­le træk­ke i 10- 15 mi­nut­ter. Hæld vi­nai­g­ret­ten over de frisk­gril­le­de as­p­ar­ges, og ser­ver as­p­ar­ge­se­ne med et godt drys per­sil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.