Bøn­nesa­lat med solsik­ke­ker­ner og salt­mand­ler

BT - - MAD - 4- 6 per­so­ner

En en­kel sa­lat, der eg­ner sig smukt som til­be­hør til de fle­ste for­mer for gril­let kød og charcu­te­ri. • 30 g solsik­ke­ker­ner el­ler se­sam­frø • 100 g mand­ler, smut­te­de • 300 g grøn­ne bøn­ner • oli­veno­lie • havsalt • even­tu­elt ur­ter til at py­n­te med Rist solsik­ke­ker­ner­ne på en me­get varm pan­de uden fedt­stof i 10- 20 se­kun­der. Hæld dem i en skål, og lad dem kø­le af. Rist mand­ler­ne i gan­ske lidt olie på en varm pan­de, og drys dem godt med salt. De må ger­ne ta­ge en anel­se far­ve. Hæld dem i en skål, og lad dem kø­le af.

Blan­cher bøn­ner­ne i ko­gen­de, letsal­tet vand i cir­ka 20 se­kun­der, og læg dem over i en skål med isvand. Det­te frem­hæ­ver den flot­te grøn­ne far­ve. Tør dem her­ef­ter grun­digt af.

Hæld lidt god oli­veno­lie over bøn­ner­ne, og bland mand­ler og solsik­ke­ker­ner i. Drys med havsalt og even­tu­elt lidt ur­ter.

We­e­kend - 03.10.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.