Sis­se Fi­sker

BT - - INTERVIEW -

• Født 8. au­gust 1976. • Vært på DR og tid­li­ge­re TV2. • Nu selv­stæn­dig fored­rags­hol­der, for­fat­ter og fre­elan­cer for DR. • Stif­ter af Smil­fon­den, der la­ver fe­ster for sy­ge børn. • Gift med ar­ki­tekt Su­ne Mo­gen­sen. • Mor til Samu­el på fem år og Isak på fi­re år. • Ef­ter nytår rej­ser he­le fa­mi­li­en to må­ne­der til Asi­en. Rej­sen skal fi­nan­si­e­res af bi­len, der er sat til salg. • Har lø­bet fle­re ma­ra­ton­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.