UGENS TIP

BT - - KLUMME -

• Spørg dig selv om føl­gen­de, når du over­spi­ser, spi­ser us­undt m. m. og skriv det ned: • Hvor­for spi­ser jeg? Mærk ef­ter, er du vir­ke­lig sul­ten? Og er det me­re end ti­mer si­den, at du spi­ste sidst? • Er du ked af det, en­som el­ler stres­set? • Hvor­når spi­ser jeg? ( Må­ske især om af­te­nen?) • Hvor­dan spi­ser jeg? ( F. eks. mens du ser tv) • I hvil­ke si­tu­a­tio­ner spi­ser jeg? ( Er det kun til de store må­l­ti­der, el­ler er det for hyg­gens skyld?) • Er du på vej mod dit mål el­ler på vej væk fra dit mål? ( Hvis dit mål er et vægt­tab, hvad la­ver så den us­un­de mad i dit liv?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.