FAKTA

BT - - FÅ OVERSKUD I HVERDAGEN -

• Krop­pens hor­moner kan kø­re på høj­tryk i re­la­tivt få ti­mer, før de skal re­sti­tu­e­re. Skab pau­ser ved at: • Sove om nat­ten • Slap­pe af i we­e­ken­den. • Spi­se frokost på ar­bej­de, selv­om du har travlt • Sæt tid af til det ufor­ud­se­te i din ka­len­der. • Sæt tid af til for­nø­jel­ser. » Fø­ler du glæ­de ved no­get, kan du bed­re tå­le det su­re. Så løb, gå i bi­o­gra­fen, leg med bør­ne­ne, gør det du sy­nes er rart, « ly­der rå­det.

Kil­de; Bo Net­ter­strøm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.