An­na Bog­da­nova

BT - - KROP I BALANCE -

er ud­dan­net i for­an­drings­le­del­se og - psy­ko­lo­gi og co­ach med spe­ci­a­le i stress og er­næ­ring. For­fat­ter til bo­gen ’ Skyhøj For­bræn­ding’ – guide til en stærk, stres­sfri og slank krop. Hver an­den uge gi­ver hun si­ne bed­ste råd til, hvor­dan du ska­ber per­fekt ba­lan­ce mel­lem krop og sind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.