Mols- Li­ni­en sæt­ter end­nu en kæm­pe­ka­ta­ma­ran ind

BT - - NYHEDER -

TRA­FI­KALT

Mols- Li­ni­en har ind­gå­et af­ta­le med det au­stral­ske værft In­cat Tas­ma­nia i Ho­bart på Tas­ma­ni­en, Au­stra­li­en om ny­byg­ning og ind­char­tring af end­nu en af ver­dens stør­ste ka­ta­ma­ran­fær­ger for en 12årig pe­ri­o­de, op­ly­ser MolsLi­ni­en lør­dag.

Den ny­byg­ge­de su­per­fær­ge får nav­net KatExpress 3, og hur­tig­fær­gen er en op­gra­de­ret og end­nu me­re kun­de­ven- lig ud­ga­ve af søster­ski­be­ne KatExpress 1 og KatExpress 2. Den nye hur­tig­fær­ge kan ta­ge op til 1.000 pas­sa­ge­rer og 417 per­son­bi­ler. Li­ge­som KatExpress 1 og KatExpress 2 kan den nye hur­tig­fær­ge og­så med­ta­ge last­bi­ler, cam­ping­vog­ne, mo­tor­cyk­ler og lig­nen­de. KatExpress 3 er den tred­je fær­ge, som Mols- Li­ni­en ind­sæt­ter over en pe­ri­o­de på fi­re år. Re­de­ri­et har så­le­des øget ka­pa­ci­te­ten over Kat­te­gat med 172 pct. si­den 2012.

BNB

Den ny­e­ste hur­tig­fær­ge for­ven­tes indsat på ru­ten Aar­hus- Od­den samt ru­ten Ebelt­oft- Od­den i slut­nin­gen af maj 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.