FN kri­ti­se­rer kri­mi­nel la­val­der på 12 år

BT - - NYHEDER -

For at kom­me ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten til livs vil blå blok sæn­ke den kri­mi­nel­le la­val­der til 12 år og des­u­den op­ret­te et dom­stols­sy­stem for un­ge kri­mi­nel­le. Men FNs Bør­ne­ko­mité me­ner der­i­mod, at man bør ar­bej­de på at sæt­te den kri­mi­nel­le la­val­der op, og der­for væk­ker blå bloks øn­ske og­så in­ter­na­tio­nal kri­tik, skri­ver In­for­ma­tion. De stær­ke ad­vars­ler får dog hver­ken Dansk Fol­ke­par­ti el­ler De Kon­ser­va­ti­ve til at skif­te hold­ning til en la­ve­re kri­mi­nel la­val­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.