Bi­list kør­te be­tjent ned

BT - - NYHEDER -

En mo­tor­cy­kel­be­tjent blev lør­dag på­kørt af en bi­list i Asnæs, op­ly­ser Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti. Be­tjen­ten var sat ef­ter en per­son­bil, som for­søg­te at stik­ke af, for­tæl­ler Bent Sten Andersen, vagt­chef ved Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti. Iføl­ge ham for­søg­te bi­li­sten først med en ka­ta­stro­fe­op­brems­ning at ta­ge mo­det fra be­tjen­ten, og da det ik­ke lyk­ke­des, lod han sig stop­pe. » Men in­den vo­res kol­le­ga når at stå af mo­tor­cyk­len, ac­ce­le­re­rer bi­len vold­somt bag­læns og på­kø­rer mo­tor­cyk­len, så be­tjen­ten bli­ver ka­stet af, og han fly­ver vist om­kring to me­ter gen­nem luf­ten, in­den han kom­mer op. «

Be­tjen­ten har det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne godt. Bi­li­sten kør­te i en blå bil med stjå­l­ne num­mer­pla­der med num­me­ret ZJ 26 511 og be­teg­nes som en lys­hå­ret mand mel­lem 20 og 30 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.