Vil stop­pe råd­ne læ­ger

BT - - NYHEDER -

Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V) vil stram­me au­to­ri­sa­tions­reg­ler­ne, så f. eks. dan­ske læ­ger, der har få­et fra­ta­get el­ler ind­skræn­ket de­res au­to­ri­sa­tion i ud­lan­det, frem­over ri­si­ke­rer at mi­ste de­res dan­ske sund­heds­au­to­ri­sa­tion. Det skal alt­så væ­re slut med sund­heds­per­so­ner, der er til fa­re for pa­tien­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.