’ Dan­mark er for usik­kert’

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg ja­ni@ bt. dk mm­he@ bt. dk

AF­SLAG PÅ ASYL

Met­te Møl­gaard Da Mor­teza Ata­ei som 16- årig kom til Dan­mark som uledsa­get flygt­ning, var det slet ik­ke hans me­ning at bli­ve. Han vil­le til Sve­ri­ge, hvor han hav­de slægt­nin­ge.

Men po­li­ti­et stop­pe­de ham, re­gi­stre­re­de ham og spurg­te, om han vil­le sø­ge asyl. For ik­ke at bli­ve sendt tilbage var han nødt til at si­ge ja.

I dag, fem år se­ne­re, er han 21 år og skal ud­vi­ses af Dan­mark. Han har al­le­re­de over­skre­det fri­sten for at for­la­de lan­det. Som er­klæ­ret atei­st fryg­ter han for sit liv, hvis han lan­der i en af­g­hansk luft­havn.

I sid­ste we­e­kend var der nyt fra den 23- åri­ge sto­re­bror, Va­hid. Be­ske­den var til brød­re­nes kon­takt­per­son i Dan­mark, Li­se Lom­holt:

’ Hej Li­se. Sav­ner dig rig­tig me­get. Jeg kun­ne ik­ke pas­se på Abo­li. Han er død. Og de af­g­han­ske myn­dig­he­der er ef­ter mig. Nu er jeg i He­rat.’

Mor­teza Ata­ei har hørt om brød­re­nes skæb­ne.

» Jeg er ban­ge. Folk har set mig på tv og har delt mit bil­le­de i af­g­han­ske grup­per på Fa­ce­book. Jeg tror ik­ke, jeg over­le­ver læn­ge i Af­g­ha­ni­stan, « si­ger Mor­teza Ata­ei.

Ad­vo­kat har kla­get

Hans ad­vo­kat, Ni­els Erik Hansen, har kla­get over ud­vis­nin­gen til Flygt­nin­ge­næv­net, for­di Mor­teza Ata­ei er atei­st og ri­si­ke­rer for­føl­gel­se.

Men han må han ik­ke bli­ve i lan­det, mens kla­gen be­hand­les. Nu er han pa­nisk, for på ons­dag skal han mø­de op i Sand­holm­lej­ren. Her vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.