For­nem hæ­der til ind­van­drer­dren­ge

Mary og Fre­de­rik gav 500.000 kr. til ’ Mind Your Own Bu­si­ness’, der hjæl­per ind­van­drer­dren­ge mel­lem 13 og 17 år

BT - - NYH ER -

PRIS­BE­LØN­NET Kron­prin­s­par­rets Kul­tur­pris 2015 gik i af­tes til te­a­te­rin­struk­tø­ren Elisa Kra­gerup, mens de to Stjer­nedryspri­ser gik til de­sig­ner Mark Tan og for­fat­ter og bil­led­kunst­ner Ama­lie Smith.

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015

Fre­de­rik og Mary glæ­der sig hvert år ek­stra me­get, når de skal de­le de­res eg­ne pri­ser ud. I år fo­re­gik det på Kul­tur­værf­tet i Hels­in­gør.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Til dag­lig går den 18- åri­ge be­sty­rel­ses­for­mand for B- N1C3, She­raz Mu­das­sar , i 3. g og vil ger­ne på CBS bag­ef­ter, mens den 16- åri­ge Za­ka­ria Belai­hou ( med ka­sket) går i 1. g og er på lands­hol­det i ka­ra­te. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

lots@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.