TID­LI­GE­RE DAN­SKE EM­MY- NO­MI­NE­RE­DE

BT - - NYHEDER - No­mi­ne­ret til ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le dra­ma­se­rie’

VM I TV- SE­RI­ER

’ Rej­se­hol­det’ slog hul i mu­ren til den in­ter­na­tio­na­le tv- ver­den, da In­grid og Fi­s­cher helt over­ra­sken­de vandt den in­ter­na­tio­na­le Em­my- pris i New York i 2002, po­pu­lært kal­det ’ VM i tv- se­ri­er’.

Ør­nen, DR, 2005

Vin­der ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le dra­ma­se­rie’

For­bry­del­sen, DR, 2007

. Si­den har in­teres­sen væ­ret ret­tet mod Dan­mark og dan­ske dra­ma­se­ri­er, der nu og­så sæl­ges til ge­nind­spil­ning i bl. a. USA. Her er li­sten over tid­li­ge­re Em­my- vin­de­re og - no­mi­ne­re­de.

Ni­ko­laj og Julie, DR, 2003

Vin­der ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le dra­ma­se­rie’

Un­ge Andersen, DR, 2005

Vin­der ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le mi­ni­se­rie’

Tv- se­ri­en ’ 1864’, som Ole Bor­nedal her er i gang med at in­stru­e­re, fik øre­mær­ket 100 mio. kr. af sta­ten. Se­ri­en fik ik­ke så man­ge se­e­re, som man hav­de hå­bet på.

Fo­to: Per Ar­ne­sen

No­mi­ne­ret til ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le dra­ma­se­rie’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.