De dø­de og­så på brik­sen

BT - - NYHEDER -

Hen­ret­tet i 1998, 38 år

Hen­ret­tet i 2002, 46 år

Hen­ret­tet i 2013, 52 år

Un­der et ind­brud dræb­te Tuck­er to per­so­ner med en øk­se. Hun for­tal­te si­den, at hun op­le­ve­de fle­re stær­ke or­gas­mer un­der an­gre­bet. I fængs­let blev Kar­la Faye Tuck­er an­gi­ve­ligt gen­født kri­sten. Og i for­bin­del­se med hen­ret­tel­sen 14 år se­ne­re, de­mon­stre­de over tu­sind men­ne­sker for Tuck­ers liv for­an fængs­let i Te­xas.

Ar­kiv­fo­to: AFP

Un­der et hjem­me­rø­ve­ri dræb­te den c ra c k- på­vir­ke­de McCart­hy sin pen­sio­ne­re­de na­bo. Hun stjal pen­ge og an­dre vær­dig­gen­stan­de. Og for at få fat på en di­a­man­tring, skar hun sit of­fers fin­ger af. Der var en min­dre støt­te­de­mon­stra tion for­an fængs­let, da McCart­hy blev hen­ret­tet.

Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Wuornos er én af USAs få kend­te kvin­de­li­ge se­ri­e­mor­de­re. Hun dræb­te mindst syv mænd – al­le un­der el­ler li­ge før de dyr­ke­de sex sam­men. Aileen fandt ik­ke Gud på døds­gan­gen. Og der var in­gen støt­te­de­mon­stra­tio­ner, da hun blev hen­ret­tet. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.