Be­gra­vet un­der jord­s­kred

BT - - NYHEDER -

GU­A­TE­MA­LA

Mindst ni men­ne­sker er dø­de, og om­kring 600 er sav­net, ef­ter et stort jord­s­kred har ramt by­en San­ta Ca­ta­ri­na Pi­nu­la, som lig­ger få ki­lo­me­ter uden for ho­ved­sta­den Gu­a­te­ma­la Ci­ty. Det op­ly­ser lan­dets myn­dig­he­der iføl­ge Reu­ters. ,

Jord­s­kre­det ram­te sent tors­dag af­ten lo­kal tid og be­gra­ve­de cir­ka 125 hu­se.

Mindst 25 men­ne­sker er sår­et, og et stort an­tal red­nings­ar­bej­de­re ar­bej­der på at gra­ve sig igen­nem de store jord­mas­ser for at red­de even­tu­elt over­le­ven­de, som kan væ­re be­gra­vet.

» Der lig­ger et bjerg af mud­der over hu­se­ne, « si­ger en tals­mand for brand­væs­net, som og­så del­ta­ger i red­nings­ar­bej­det.

Fle­re da­ge med kraftig regn har ud­løst jord­s­kre­det og for­år­sa­ge­de, at tons­vis af jord og træ­er væl­te­de ned over by­en.

BNB

Mindst ni er dø­de og over 600 sav­nes ef­ter jord­s­kre­det i Gu­a­te­ma­la. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.