VI­DEN­SKAB. DK Gift stof i di­ne æb­ler kan gi­ve kræft

BT - - NYHEDER -

Æb­le­sæ­so­nen er over os, og træ­er­ne bug­ner med lækre, hjem­me­dyr­ke­de frug­ter. Men æb­ler med rå­d­plet­ter kan in­de­hol­de gift stoff et pa­tulin, og der­for bør du helt skil­le dig af med et æb­le, der har få­et en rå­d­den plet, for­tæl­ler fl ere for­ske­re. » Hvis æb­let har cir­ku­læ­re og råd­ne plet­ter, så skal det smi­des væk. Hvis det er en syg­dom, som ud­skil­ler pa­tulin, kan der væ­re en kræft ri­si­ko, « si­ger David B. Col­lin­ge, som er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Den kræft frem­kal­den­de syg­dom på æb­ler for­år­sa­ges af svam­pen Pe­ni­cil­li­um ex­pansum, der ud­skil­ler pa­tulin. Pa­tulin er usyn­ligt, så selv­om kun en del af æb­let ser halv­rå­d­dent ud, kan gift stof­fet fak­tisk væ­re i he­le frug­ten.

» Det er ik­ke i al­le rå­d­plet­ter, at der fi ndes gift stoff er, men det er svært at ken­de for­skel på dem. Så lad væ­re med at spi­se re­sten af æb­let, hvis no­get er rå­d­dent, « rå­der Ma­ren Korsgaard fra In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Den mest al­min­de­li­ge æb­le­syg­dom hed­der ’ skurv’, og den er der til gen­gæld in­gen grund til at fryg­te. Fak­tisk kan det øge­de ind­hold af an­tioxi­dan­ter i æb­ler med skurv væ­re sun­de­re for men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.