For­ske­re op­ta­ger giraf- lyd

BT - - NYHEDER -

Giraff ens lyd er ble­vet fan­get på bånd af et for­sker­hold fra Uni­ver­si­te­tet i Wi­en. De tav­se dyr kom­mu­ni­ke­rer ved hjælp af en slags lavfre­kvent brum­men el­ler muh’en, vi­ser det sig. Tid­li­ge­re har for­sker­ne gæt­tet på, at giraff ens lange hals må­ske var så lang, at det vil­le gø­re vo­ka­li­se­ring fy­sisk umu­ligt, for­di luf­ten vil­le ha­ve svært ved at nå he­le vej­en fra lun­ger­ne og op til mun­den. For­sker­ne ved end­nu ik­ke, hvad giraff er­ne for­tæl­ler hin­an­den med de­res lavfre­kven­te brum­me­ly­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.