S er top­pen

BT - - REJSER -

GU­I­DEN ANBEFALER Iføl­ge An­dré Bi­an­chini er der in­tet, der slår ter­ræ­net i Val Thorens. Han har væ­ret guide i Col­ora­do, USA, og har­væ­ret på samt­li­ge skis­port­s­ste­der i Eu­ro­pa. Hans fo­re­truk­ne tu­re i Val Thorens- om­rå­det er :

Ned­far­ten fra Bois­mint, som er en rød pi­ste med en skarp og jævn hæld­ning med en høj­de­for­skel på næ­sten 1.000 me­ter.

La Com­be Rosaël. En sort pi­ste fra Ca­ron i 3.200 me­ters højde ned til Plan Bou­chet på 2.300 me­ter. Hæld­nin­gen er skarp og un­der­støt­tet, og så er der pa­nora­maud­sigt over de syd­li­ge al­pers bjerg­top­pe.

Ved off pi­ste- ned­far­ten mod Lac du Lou fra Ca­ron med en hæld­ning på 1.800 me­ter.

Pi­er­re Fen­due- ru­ten fra Ca­ron, hvor man ka­ster sig ned i Com­be sans Nom – bjerg­kam­men uden navn – der har en ex­cep­tio­nel ned­fart i stor­slå­et na­tur. Det er dog ik­ke sla­lom, men bjerg­van­drin­ger­ne, gu­i­den hol­der mest af.

» På grund af ro­en og sam­hø­rig­he­den med na­tu­ren, og glæden ved at de­le det med de men­ne­sker, jeg føl­ges med, « si­ger han.

3.

2.

4.

5. Fo­to:

Val Thorens er Eu­ro­pas hø­jest be­lig­gen­de skis­port­s­desti­na­tion. Tu­ren på zip- li­nen kom­mer op på over 100 km/ t.

Der er fle­re frem­ra­gen­de spi­se­ste­der i by­en – det er jo Frankrig. Træn­ger du til en ski- pau­se er go­cart- ræs på is­ba­ner su­per sjovt. Ud­sigt over Val Thorens. PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.