6 go­de til sne­fe­ri­en

BT - - REJSER -

Ski­hjel­me er ik­ke kun for børn. Li­ge­som når du kø­rer på cy­kel, er der ri­si­ko for al­vor­li­ge ho­ved­ska­der, hvis du kom­mer ud for et uheld, når du kø­rer på ski, og der­for kan en ski­hjelm væ­re for­nuf­tig at kø­be. Især hvis du kø­rer of­f­pi­ste el­ler på ud­for­dren­de ski­par­ker med hop og ge­læn­de­re. Hjel­men med nav­net Ig­ni­ter fra fir­ma­et Swe­et Pro­tection er en af de bed­ste på mar­ke­det, og den vandt en stor test fo­re­ta­get af det sven­ske for­sik­rings­sel­skab Folk­sam, som te­ste­de hjel­me ved for­skel­li­ge kol­li­sio­ner. Den har des­u­den god ven­ti­la­tion. Se for­hand­le­re af hjel­men på swe­et­pro­tection. com/ skis­now­bo­ard/? p= ig­ni­ter- mips& pid= 835

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.