Da­ni­el A. Pe­der­sen Hen­tet i Sil­ke­borg IF

BT - - SUPERLIGA -

Rig­tig god scou­ting. Han pas­ser til sti­len og er gå­et ind og har vist, at han kan gø­re en for­skel i en stør­re klub end den, han kom fra – og det er ik­ke for at for­k­lej­ne Sil­ke­borg. Ny­der man at væ­re de­r­in­de, el­ler bli­ver man ut­ryg af det? Da­ni­el ny­der det. Han er en bold­fast spil­ler, som bå­de træ­ner og spil­ler på 100 pro­cent. Al­tid fo­ku­se­ret og vil ger­ne bli­ve bed­re. Han er sta­dig ik­ke så gam­mel ( 23 år, red.), og han har sta­dig mu­lig­hed for at bli­ve end­nu dyg­ti­ge­re, men han har la­vet en rig­tig god start i sin hidtil kor­te AGF- kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.