Jo­sip Elez Le­jet i La­zio

BT - - SUPERLIGA -

En cen­ter­for­sva­rer, som og­så kan spil­le på midt­ba­nen og og­så har gjort det tid­li­ge­re i sin kor­te kar­ri­e­re. Det kan man godt se på hans spil, for han er ro­lig med bol­den, hvil­ket er vig­tigt, når man vil byg­ge spil­let op bag­fra. Han kan sta­dig bli­ve bed­re til at for­sva­re, men han har den fy­si­ske sty rke og ho­ved­spil­let til at spil­le som mid­ter­for­sva­rer. Hans tro på sin egen for­må­en med bol­den er så stærk, at det en gang imel­lem græn­ser til at væ­re ar­ro­gant. Men han pa­nik­ker ik­ke med bol­den, og det er vig­tigt for os.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.