Ah­med Ya­sin Hen­tet i Öre­bro

BT - - SUPERLIGA -

Jeg ved ik­ke, hvor man skal sæt­te det der mær­ke ’ Iraks Ro­nal­do’ på ham. Men så­dan er fod­bol­dens ver­den. Han har spil­let for en min­dre svensk klub og spil­let på en helt an­den må­de, men han har nog­le for­cer, som vi helt sik­kert kan bru­ge. Vi læg­ger me­get vægt på pas­nings­spil­let, men det er og­så vig­tigt at ha­ve nog­le, der kan bry­de det pas­nings­møn­ster, og det kan Ya­sin. Han kan drib­le og ud­for­dre én mod én, og det skal han helt sik­kert hol­de fast i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.