Pel­le­gri­ni skam­ro­ser Agüero eft er fem ar­gen­tin­ske scor­in­ger: En helt spe­ci­el spil­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRE­MI­ER LEAGUE Mål: 0- 1 Mi­tro­vic ( 18.), 1- 1, 2- 1 og 3- 1 Agüero ( 42., 49., 51), 4- 1 de Bruy­ne ( 54.), 5- 1 og 6- 1 Agüero ( 60., 62)

SEKS MÅL PÅ ni mi­nut­ter. Det præ­ste­re­de Bay­ern Mün­chens Ro­bert Lewan­dowski for få uger si­den. I går for­søg­te Ser­gio Agüero at gø­re ham kunsty kket ef­ter. Man­che­ster Ci­ty - an­gri­be­ren måt­te dog ’ nø­jes’ med fem mål på ty ve mi­nut­ter i 6- 1- sej­ren over Newcast­le.

Alek­s­an­dar Mi­tro­vic brag­te ude­hol­det for­an eft er 18 mi­nut­ter. Men kort før pau­sen be­gynd­te den ar­gen­tin­ske op­vis­ning. Og hold nu fast.

I det 42. mi­nut gjor­de Ser-

gio Agüero det til 1- 1. Eft er 49 mi­nut­ter score­de han til 2- 1. To mi­nut­ter se­ne­re blev hat­tri­ck­et en re­a­li­tet. Her­ef­ter fi k Kevin de Bruy­ne lov til at le­ge med med sin scor­ing til 4- 1, men så tog Agüero over igen. I det 60. mi­nut blev det 5- 1, og to mi­nut­ter se­ne­re score­de den væv­re ar­gen­ti­ner sit sid­ste mål til slut­re­sul­ta­tet 6- 1.

Præ­sta­tio­nen bli­ver end­nu me­re im­po­ne­ren­de, når man hø­rer ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­nis ud­ta­lel­ser eft er kam­pen. Al­le­re­de i pau­sen måt­te den hy­per- far­li­ge an­gri­ber nem­lig mod­ta­ge be­hand­ling. Der­for blev han og­så pil­let ud få mi­nut­ter ef­ter sin fem­te scor­ing.

» Han var ik­ke sur over at bli­ve skift et ud. Han fi k be­hand­ling i pau­sen, og det kun­ne ha­ve skabt pro­ble­mer, hvis han spil­le­de kam­pen fær­dig, « sag­de Pel­le­gri­ni og fort­sat­te de ro­sen­de ord:

» Ser­gio Agüero er en helt spe­ci­el spil­ler. I an­dre kam­pe har han må­ske man­ge chan­cer, men sco­rer ik­ke. I dag ( i går, red.) hav­de han det sam­me an­tal chan­cer, men den­ne gang score­de han. «

Man­che­ster Ci­ty s d y r t i n d - køb­te bel­gi­er, Kevin de Bruy­ne, hav­de sam­ti­dig og­så svært ved at få ar­me­ne ned over sin hold­kam- me­rats præ­sta­tion.

» Ser­gio Agüero kan sco­re mål ud af in­gen­ting. Det er fan­ta­stisk at ha­ve ham på hol­det. «

Med sej­ren over­ta­ger Man-

FEM GAN­GE HAR

en spil­ler sco­ret fem mål i sam­me Pre­mi­er League- kamp:

For Man­che­ster Uni­ted i 9- 0 over Ipswich, 4. marts 1995.

For Newcast­le i 8- 0 over Sh­ef­fi eld Wed­nes­day, 19. sep­tem­ber 1999.

For Tot­ten­ham i 9- 1 over Wi­gan, 22. novem­ber 2009.

For Man­che­ster Uni­ted i 7- 1 over Bla­ck­burn Rovers, 27. novem­ber 2010.

For Man­che­ster Ci­ty i 6- 1 over Newcast­le, 3. ok­to­ber 2015.

AN­DY CO­LE:

ALAN SHEARER:

JERMAIN DEFOE:

DI­MI­TAR BERBATOV:

SER­GIO AGÜERO:

che­ster Ci­ty før­ste­plad­sen i Pre­mi­er League. Hol­det har to po­int ned til Man­che­ster Uni­ted, der dog har spil­let én kamp fær­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.