Hjem­mesi­de læk­ker stjer­ners kon­trak­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nu kan det bli­ve mu­ligt for dig at se, hvor me­get Mes­si el­ler Ro­nal­do tje­ner, el­ler hvad Ney­mar og Ga­reth Ba­le helt præ­cis ko­ste­de FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid. I hvert fald hvis det står til si­den Foot­ball Le­aks.

Whi­st­le­blowe­ren Juli­en As­san­ge blev i 2006 ver­den­skendt, da han gen­nem sin si­de WikiLe­aks af­slø­re­de en lang ræk­ke stats­hem­me­li­ge do­ku­men­ter. Si­den har nu få­et sig en lil­le­bror in­den for fod­bold­ver­de­nen, Foot­ball Le­aks.

» Det­te pro­jekt sig­ter mod at op­ly­se den luk­ke­de del af fod­bold­ver­de­nen. Desvær­re er den sport, vi el­sker så højt, ble­vet rå­d­den, og det er tid til at si­ge nu er det nok!, « skri­ver Foot­ball Le­aks på sin hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.