1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Vestsjæl­land- ejer Kurt Andersen meld­te i midt­u­gen ud, at al­le pla­ner om op­ryk­ning er sus­pen­de­ret, og at klub­bens am­bi­tiø­se tre­år­s­plan og­så par­ke­res. En tung mel­ding for det i for­vej­en pres­se­de bund­hold, der ik­ke har vun­det en liga­kamp si­den star­ten af ju­ni og som til­med har An­ders Due i ka­ran­tæ­ne til eft er­mid­da­gens op­gør. Hels­in­gø­rs op­ryk­ke­re spil­ler friskt til og vi­ste frem­ra­gen­de tak­ter, da man i sid­ste ude­kamp tæ­ve­de HB Kø­ge med he­le 4- 0. Det er svært at se, hvor­for FCV skal væ­re fa­vo­rit­ter her, så sats på X2- ud­fal­det.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.