1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man kan ik­ke an­kla­ge Vi­borg for at væ­re spe­ci­elt mål­sø­gen­de. Søl­le seks gan­ge har man sco­ret i 10 kam­pe, og det bli­ver næp­pe bed­re i Par­ken. Hol­det må nem­lig und­væ­re de to to­pan­gri­be­re Sergé De­b­le ( ka­ran­tæ­ne) og Jep­pe Curth ( ska­de), og det gør ondt på en trup, som i for­vej­en ik­ke har spe­ci­elt me­get off en­siv kva­li­tet. FC København har luk­ket over­ra­sken­de man­ge mål ind i den­ne sæ­son, men har dog holdt må­let rent i de se­ne­ste to hjem­me­kam­pe, hvor mod­stan­de­ren og­så er kom­met frem til re­la­tivt få chan­cer. Fin be­ta­ling på nul Vi­borg- scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.