2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

St. Etien­nes hår­de spil gav bag­slag mod La­zio i midt­u­gens EL- kamp, hvor man blev ramt af to rø­de kort in­den man var halvvejs i an­den halv­leg. Man end­te med kun at ta­be 2- 3 eft er fl ot fi ght, men spørgs­må­let er, hvor træt­te Chri­stop­he Gal­ti­ers trop­per er. Man må i for­vej­en se bort fra de­fen­si­ve nøg­le­spil­le­re som Benoit As­sou- Ekot­to, Kevin The­op­hi­le- Cat­he­ri­ne og ka­ran­tæ­ne­ram­te Kevin Malcu­it, så man hol­der næp­pe Caen fra scor­ing. Vær­ter­ne hø­rer til de me­re må­l­ri­ge hold i Li­gue 1, så her vir­ker det lo­gisk at gå eft er mindst tre fuld­træff ere.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.