’’

BT - - NYHEDER - Bir­git­te Ko­e­fo­ed, dan­sker i Can­nes

Det var nær­mest lidt ts­u­na­mi­ag­tigt, for­di fl od­van­det ba­re kom væl­ten­de ned ad de skrå ga­der

mindst 16 fransk­mænd mi­stet li­vet på grund af de store vand­mas­ser, der på ubarm­hjer­tig vis skyl­le­de ned over dem – tre var sta­dig sav­net ved avi­sens de­ad­li­ne i aft es. Og myn­dig­he­der­ne fryg­ter, at dødstal­let vil sti­ge. Blandt of­re­ne er tre pen­sio­ni­ster, som druk­ne­de på et ple­je­hjem nær by­en An­ti­bes. An­dre blev fan­get af de store vand­mas­ser i de­res bi­ler i tun­nel­ler samt i par­ke­rings- kæl­dre.

Den fran­ske præ­si­dent, Fran­cois Hol­lan­de, som bl. a. be­søg­te det over­svøm­me­de ple­je­hjem ved An­ti­bes for per­son­ligt at kon­do­le­re de på­rø­ren­de, har ka­te­go­ri­se­ret we­e­ken­dens uvejr som en ’ na­tur­ka­ta­stro­fe’.

BT har talt med dan­ske Bir­git­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.