Følg Dansk Fol­ke­par­tis vej til mag­ten

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­ti blev for 20 år si­den dan­net på ru­i­ner­ne af Frem­skridtspar­ti­et og har si­den be­væ­get sig tæt på mag­tens cen­trum. Det­te pro­gram teg­ner et po­rtræt af lan­dets næst­stør­ste par­ti og skil­drer par­tiets top i da­ge­ne og uger­ne eft er val­get i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.