I mor­gen kan Lars Løk­ke ( V) fejre de før­ste 100 da­ge med Ven­stre­r­e­ge­rin­gen. Er der no­get at fejre?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 09.19 100 DA­GE FOR ME­GET På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 09.14 LIG I LA­STEN På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 08.43 REJ­SE MOD BUN­DEN På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 08.38 EG­NE IDÉER På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 09.20

Ja

GODT GÅ­ET

Ste­en Chri­sten­sen

Mitzi Thorup

Bjar­ne Jo­han­sen

Jør­gen K. Jør­gen­sen

Jon Ul­rich

Nej

3.654 stem­mer på bt. dk

Det er rig­tig godt gå­et, Lars. Al­le løft er er ble­vet ind­fri­et på trods af en min­dre­tals­re­ge­ring. Det er 100 gan­ge bed­re end den tid­li­ge­re re­ge­rings før­ste 100 da­ge, hvor kun løft ebrud duk­ke­de op. Det er 100 da­ge for me­get. Han bur­de al­drig ha­ve væ­ret stats­mi­ni­ster, han er slet ik­ke sit an­svar vok­sen. Han har gjort det me­get godt i for­hold til de mu­lig­he­der, han har. Men der er Ven­stre- folk, inkl. Løk­ke, der slæ­ber rundt med nog­le uforg­lem­me­li­ge lig i la­sten. Da Lars Løk­ke en­de­lig kom af med løg­ne­ren Carl Holst, hen­ter han en an­den ven ind, Pe­ter Chri­sten­sen. En po­li­ti­ker der hel­ler in­gen stem­mer fi k ved val­get. Det er vir­ke­lig en rej­se mod bun­den. Re­ge­rin­gen har i det mind­ste ar­bej­det med eg­ne idéer al­le­re­de fra tred­je­da­gen. For­ri­ge re­ge­ring var usyn­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.