På ti­de at læ­re at ta­le?

BT - - DEBAT -

Dansk tv- dra­ma­tik er en kæm­pe­suc­ces, bå­de ude og hjem­me. Li­ge si­den ’ Rej­se­hol­det’ er de in­ter­na­tio­na­le ro­ser reg­net ned over dansk tv- dra­ma­tik. ’ Bor­gen’, ’ Bro­en’ og ’ For­bry­del­sen’ har se­e­re i he­le ver­den. Men er det ik­ke på ti­de, at na­tio­nens sku­e­spil­le­re læ­rer at ta­le – el­ler må­ske ba­re mum­le – så me­nig­mand for­står det?

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.