USAs tab­te le­der­skab

BT - - DEBAT -

USA har tabt le­der­ska­bet i Mel­le­mø­sten til Rusland. Selv de fl ot­te­ste ta­ler fra præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma i FN om diplo­ma­tiets rolle i en ka­o­tisk ver­den brin­ger ik­ke stormag­tens før­en­de rolle tilbage, før USA vi­ser vil­je til at frem­læg­ge en tro­vær­dig plan for, hvad der skal ske i Mel­le­mø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.