Æl­dre mand dræbt i so­lou­lyk­ke på Sjæl­land

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

ULYK­KE

Det var mu­lig­vis et il­de­be­fin­den­de bag rat­tet, der i går for­mid­dag ko­ste­de en 78- årig mand li­vet ved en tra­fi­ku­lyk­ke i Fug­leb­jerg på Sydsjæl­land.

Man­den kom kø­ren­de ad Ane Ma­ri­e­vej, da han mi­ste­de her­re­døm­met over sin bil, kør­te ind gen­nem en hæk og ram­te en par­ke­ret bil i en ind­kør­sel, for­tæl­ler vagt­chef Jes­per Lov­mand fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti: » Man­dens bil blev her­ef­ter slyn­get ud på vej­en igen, hvor den ram­te en elkas­se. Til sidst kør­te han ind på et lil­le grønt om­rå­de, hvor han ram­te et træ og stand­se­de, « for­kla­rer vagt­che­fen.

Red­nings­per­so­na­let for­søg­te at genop­li­ve den liv­lø­se bi­list, men uden held. Hans hund, der var med i bi­len, over­le­ve­de ulyk­ken og blev bragt til et dy­re­ho­spi­tal.

» Me­get ty­der på, at man­den har få­et et il­de­be­fin­den­de. Mandag vil der bli­ve holdt et lig­syn, hvor man for­hå­bent­lig vil fin­de ud af det, « si­ger vagt­chef Jes­per Lov­mand.

Den 78- åri­ge kom­mer fra Fug­leb­jerg. Hans fa­mi­lie er ori­en­te­ret om døds­fal­det.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.