Glad Jes Dorph til fod­bold

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk

TILBAGE

Det ser ud til, at Jes Dorp­hPe­ter­sen er ved at kom­me til hæg­ter­ne igen, ef­ter han i star­ten af sep­tem­ber måt­te træ­de tilbage fra sit job som vært på TV2 på grund af et al­ko­hol­mis­brug.

Søn­dag kom der en po­si­tiv op­da­te­ring på Fa­ce­book fra tvvær­ten.

’ Par­ken igen - nam nam’, skrev han på det so­ci­a­le me­die.

BT tal­te i af­tes med Jes Dorph, men han øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig yder­li­ge­re om­kring sin si­tu­a­tion.

Tilbage i Par­ken

På op­sla­get ser man den 54- åri­ge tv- vært med sin go­de ven Sø­ren Ka­ster på læg­ter­ne i Par­ken, hvor de kun­ne se FC København vin­de 1- 0 over Vi­borg i den dan­ske Su­per­liga. Beg­ge ser gla­de ud. Jes Dorph er en stor fan af FCK.

Der­med ty­der det på, at den po­pu­læ­re vært så småt er ved at kom­me til hæg­ter­ne igen, ef­ter han i star­ten af sep­tem­ber of­fent­lig­gjor­de, at han måt­te træk­ke sig fra sit job som vært på ’ Go’ af­ten Dan­mark’ på grund af et al­ko­hol­mis­brug - en dæ­mon, som han tid­li­ge­re har kæm­pet en in­dædt kamp mod.

Det po­si­ti­ve Fa­ce­book- op­slag har af­født en mas­se gla­de til­ba­ge­mel­din­ger. Blandt an­det fra kol­le­ga og ’ Hvem vil væ­re mil­li­o­nær’- vært, Hans Pil­gaard, der skri­ver:

’ Godt at se dig igen. Pas godt på dig selv! Kh Hans’.

Jes Dorph var til fod­bold­kamp i Par­ken i går sam­men med Sø­ren Ka­ster. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.