’’

BT - - NYHEDER - David Per­l­mut­ter, neu­ro­log og for­fat­ter

Det, der sker i dit tarm­sy­stem i dag, er af­gø­ren­de for din ri­si­ko for tal­ri­ge neu­ro­lo­gi­ske li­del­ser

af lan­dets før­en­de for­ske­re på om­rå­det. Han for­kla­rer, at for­søg med mus tid­li­ge­re har vist, at man kan æn­dre på mu­se­nes psy­ke og ad­færd blot ved at til­fø­re el­ler fjer­ne bak­te­ri­er fra mu­se­nes tar­me.

» Det er et for­tryl­len­de, nyt uni­vers, der er ved at åb­ne sig med tarm­bak­te­ri­er­ne og de­res to- vejs-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.