Ja­net Ja­ck­son er tilbage i for­vir­ret ind­pak­ning

BT - - KULTUR - Rosa Lou­i­se Stil­gren Gaff a

MU­SIK

’ Un­bre­a­kab­le’ POP **** ** Ja­net Ja­ck­sons co­me­ba­ck er skre­vet som per­son­li­ge

be­ken­del­ser og re­fl ek­sio­ner over li­vet. Det er der­for pak­ket med gim­mi­cks som Ja­ck­sons for­tro­li­ge ta­le­strøm , et nys og lat­ter. Tændstik­ken stry­ges på ’ Burn it Up’, hvor hen­des vo­kal ly­der foru­ro­li­gen­de me­get som hen­des af­dø­de sto­re­brors. Før­ste halv­del er be­kym- rings­lø­se dan­se­hit, mens tem­po­et dros­les ned på ’ Les­sons Lear­ned’ og ’ Well Tra­vel­led’.

Pro­duk­tio­ner­ne veks­ler mel­lem skar­ptskår­ne elek­tro­ni­ske be­ats og me­re til­ba­ge­sku­en­de gro­oves.

’ Un­bre­a­kab­le’ by­der på en le­ven­de be­gyn­del­se, men bli­ver søvn­dys­sen­de på al­bum- mets slø­ve­re bal­la­der, hvor mu­sik­ken forta­ber sig i stry­ge­re og dræ­ven­de vo­kalstyk­ker. Ja­net Ja­ck­son ba­lan­ce­rer mel­lem spr­ud­len­de op­ti­mis­me og se­ri­ø­se for­tæl­lin­ger om li­vet. For lyt­te­ren be­ty­der det et no­get for­vir­ren­de og usam­men­hæn­gen­de hel­heds­ind­tryk. Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.