Læk­ker Lars Lil­holt

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ Amu­let’ FOLK- POP- RO­CK ***** * ’ Rig­tig mu­sik med rig­ti­ge men­ne­sker’. Den kli­che

duk­ker al­tid op in­de i mit ho­ved, når jeg sid­der med et Lars Lil­holt- al­bum i hån­den. Og ’ Amu­let’ le­ver i den grad op til mit in­dre re­k­la­me- slo­gan. I pres­se­med­del­el­sen sam­men­lig­nes Lil­holt med Mum­ford & Sons, hvil­ket er lidt ab­surd, idet Lil­holt har spil- let sin helt egen blan­ding af in­ter­na­tio­nal pop og jysk fol­kemu­sik i godt fi re år­ti­er. Og selv­om ’ Amu­let’ umi­sken­de­ligt ly­der, som Lars Lil­holt har gjort på ad­skil­li­ge an­dre Lars Lil­holt- al­bum, så er ’ Amu­let’ ab­so­lut ét af hans bed­ste.

Så­le­des mø­der vi her en er­fa­ren sangs­med, der med nye kom­po­si­tio­ner som ’ En sta­kån­det tid’, ’ I en ga­de jeg kend­te en­gang’ og ’ Hvis vej­en ik­ke star­ter i mit hjer­te’ ik­ke ale­ne gi­ver mu­sik­hjer­tet vin­ger, men og­så gi­ver hjer­nen og sjæ­len no­get at bik­se med.

’ Lars Lil­holt Band’ er ik­ke med på omsla­get. Men de er med i stu­di­et. Og det er skønt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.