Emi­lia blev ma­let, mens mor løb

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

De helt små gæ­ster i Dy­re­ha­ven kun­ne bli­ve ma­let i an­sig­tet som sko­vens dyr, og 5- åri­ge Emi­lia fra Brøndby var en af de man­ge gla­de børn, der be­nyt­te­de sig af Maj In­ve­sts spæn­den­de til­bud. Hen­des mor, Jan­ni Lund Jo­han­sen, tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler i fod­bold med 41 A- land­skam­pe, var med i Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.