Med 50 års ju­bilæ­et i sig­te

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Bjørn Ask Hansen har 47 gan­ge ta­get tu­ren fra Kølkær ved Her­ning til Dy­re­ha­ven, og den 71- åri­ge se­je midtjy­de im­po­ne­re­de med ti­den 1.09.35. » Nu er der kun tre år til 50 års ju­bilæ­et. Jo, selv­føl­ge­lig tæn­ker jeg lidt på det, « si­ger han. 32 lø­be­re har væ­ret med hvert ene­ste år si­den 1969.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.