De løb for den go­de sag

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Eve­ry Mo­t­her Co­unts, som sæt­ter fo­kus på den mest al­min­de­li­ge dødsår­sag for kvin­der, gravi­di­tet og fød­sel, var i Dy­re­ha­ven med seks lø­be­re for at gø­re op­mærk­som på den New York- ba­se­re­de or­ga­ni­sa­tion. Ma­le­na Capion, nr. 3 fra ven­stre, er am­bas­sa­dør i Skan­di­navi­en og det nord­li­ge Eu­ro­pa for EMC og ses her sam­men med Ro­se­ma­rie Capion, An­dreas Capion og Nora Myl­l­ha­mar. Og­så Sop­hie Fjel­lvang- Søl­ling, ski­cross- del­ta­ger i OL i Van­co­u­ver .2010, delt­og i E- lø­bet og støt­ter pro­jek­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.