Sik­ke en de­but for Chri­sti­na

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

I april star­te­de Chri­sti­na Lei­deck­er, 43, på be­gyn­der­hol­det i Blovstrød Lø­ver­ne, og søn­dag de­bu­te­re­de hun i E- lø­bet. Og hvil­ken de­but. Hun blev den lyk­ke­li­ge vin­der af et smukt Cho­pard halscol­li­er i 18 ka­rat hvid­guld med tre » Hap­py Di­a­monds « til en vær­di af 21.600 kr. Her får hun lod­træk­nings­præ­mi­en over­rakt af di­rek­tør Nils Carlsen, som har del­ta­get i E- lø­bet si­den 1974.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.