FRANKS LUK ’’

En uma­ge trio på midt­ba­nen gi­ver Tho­mas Frank

BT - - SPORTEN - TRÆNGSEL PÅ MID­TEN Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk Tho­mas Frank

Der er jo en spa­ni­er der­ne­de i Tys­kland, som spil­ler med en syv- ot­te midt­ba­ne­spil­le­re. Det må vi jo se, om vi og­så kan gø­re

En uge eft er den me­ri­te­ren­de sejr over FC København kom Brøndby ned på jor­den igen. Es­b­jerg hen­te­de 1- 1 via et sent mål fra hol­land­ske Mick van Bu­ren, og så var den små­tri­ste nor­ma­li­tet tilbage på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Al­li­ge­vel er der grund til op­ti­mis­me. Brøndby har nem- lig få­et en midtbane. I op­gø­ret mod ve­stjy­der­ne vi­ste Ro­dolph Austin, Le­bo­gang Phi­ri og ik­ke mindst Magnus Eriks­son så store kva­li­te­ter, at det næ­sten – men kun næ­sten gi­ver me­ning for Tho­mas Frank at be­hol­de den

Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank har kun ro­sen­de ord til overs for nyind­kø­bet Ro­dolph Austin ( th.), der for an­den kamp i træk strå­le­de på den cen­tra­le midtbane.

Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.