FCM har in­gen mål­sæt­ning om gul­det

BT - - SPORTEN - Fo­to: Claus Fi­sker

og lod an­gri­be­ren smut­te for­bi.

Med sej­ren eft er 11. spil­ler­un­de kan FC Midtjylland sæt­te 5,9 mil­li­o­ner kro­ner ind i tv- pen­ge som top­hold, men trods den store suc­ces og en sta­tus som for­sva­ren­de me­stre vil sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in ik­ke kal­de sit hold for guld­fa­vo­rit.

Chan­ce var be­gra­vet

» Nej, vi har sta­dig en mål­sæt­ning om, at vi skal i eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil tre gan­ge in­den 2020, og det kræ­ver, at vi for­bed­rer os hvert ene­ste år. Da vi trak Sout­hamp­ton, hav­de vi be­gra­vet den chan­ce for i år, for de har et bud­get, der er 10 gan­ge så stort som vo­res. De hav­de alt­så en mål­sæt­ning om at vin­de Eu­ro­pa League, så det si­ger no­get om vo­res præ­sta­tion. «

Hvor­for tør du ik­ke med je­res start på sæ­so­nen og je­res nor­ma­le fræk­hed si­ge, at I vil gå eft er gul­det?

» Vi skal selv­føl­ge­lig væ­re med he­le vej­en, men vi vil først mel­de no­get ud, når vi er fær­di­ge med det eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil. «

Hvor­dan vil du ha­ve det, hvis I ik­ke gen­vin­der gul­det?

» Der er så man­ge ting, som kan spil­le ind. Jeg fo­ku­se­rer på, at vi og­så skal i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil næ­ste år. « Så top to? » Mål­sæt­nin­gen er at spil­le med i top­pen af dansk fod­bold. «

Marcos Ureña jub­ler ef­ter sin scor­ing til 2- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.